รายละเอียดการจัดงาน HU.SOC. Open House 2019
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

กำหนดการ

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

รายละเอียดการประกวดแข่งขันในรายการต่าง ๆ

รายการแข่งขัน

รายละเอียด
ลิงค์สมัครแข่ง
การประกวดภาพยนต์สั้น
รายละเอียด
ลงสมัคร
การประกวดละครสร้างสรรค์
รายละเอียด
ลงสมัคร
การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
รายละเอียด
ลงสมัคร
การประกวด Cover Dance
รายละเอียด
ลงสมัคร
การประกวดเต้นประกอบเพลงภาษาฝรั่งเศส
รายละเอียด
ลงสมัคร
การประกวดออกแบบ Character ส่งเสริมการอ่านหรือการเรียนรู้
รายละเอียด
ลงสมัคร
ประกวดออกแบบคลิปวิดีโอ “แหล่งเรียนรู้ต้องห้าม (พลาด)”
รายละเอียด
ลงสมัคร
ประกวดออกแบบและจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Map Design)
รายละเอียด
ลงสมัคร